Privacyverklaring Martijn Kist

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Martijn Kist kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Martijn Kist, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Martijn Kist verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw adresgegevens.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw IP-adres.

Gebruik van de gegevens
Martijn Kist verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, per e-mail of post contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Martijn Kist uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang de gegevens worden bewaart
Martijn Kist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet lager dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Martijn Kist verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Martijn Kist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Martijn Kist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@martijnkist.nl. Martijn Kist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Martijn Kist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Martijn Kist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Martijn Kist verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@martijnkist.nl.

Martijn Kist
Julianastraat 3
7941JB Meppel
06 – 41 23 55 44

info@martijnkist.nl
KvK nummer: 69173346